Betingelser

LP Transport v/ Lars Pedersen

Velkommen til

 

LP Transport

 

Vi tilbyder blandt andet:

 

Pakke Distribution

Bud og Kurér Kørsel

Betingelser

 

Kunden har pligt til at have godset parat når vi ankommer / til den aftalte afhentnings tid, i modsat fald vil der blive faktureret ventepenge med 75 kr. pr. påbegyndt kvarter. Dog afregnes der altid min 1 x ventetid til adresser uden lager / varemodtagelse, så vi har tid til at finde frem til modtageren.

 

Hvis transporten omfatter varer af en sådan størrelse og vægt at det er uforsvarlig at læsse disse alene, vil eventuel venten på hjælp også tælle som ventetid, hvilket i dette tilfælde også vil gøre sig gældende ved aflæsning.

 

Det påhviler kunden at forhindre varen i at spilde olie mv. skulle det alligevel ske vil bilen blive rengjort for kundens regning. (Af et dertil egnet firma, eller 300 kr. pr time)

 

Vi kører ikke med ”Farligt Gods” eller ”Værdi Gods”

 

LP Transport forpligtelser.

 

LP Transport vælger selv af hvilken rute transporten udføres, dog overholdes evt. aftale om leveringstidspunkt så vidt muligt. LP Transport kan IKKE holdes ansvarlig for forsinkelser der skyldes trafik, uheld, kødannelse, vind og vejr forhold.

 

LP Transport eller offentlig myndighed har til enhver tid ret til at vide / undersøge hvad der transporteres for kunden.

 

Fakturering finder normalt sted inden for 1-3 hverdage.

Betalingsbetingelser 8 dage netto.

 

 

 

LP TRANSPORT

 

v/Lars Hermann Carøe Pedersen

Løgstørvej 96

9600 Aars

Tlf.: 28 71 26 18

Mail:larshermann@live.dk

CVR:31693837